MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1. NLBorrelaar
   
  Het is mij opgevallen dat de belangen van Nederlanders die in het buitenland verblijven of weer terugkeren naar Nederland, weinig aandacht krijgen in de Nederlandse politiek.
  In het kader van mijn kandidatuur voor D66 (plek 25) doe ik om die reden wereldwijd onderzoek naar problemen die Nederlanders in het buitenland ervaren en die de Nederlandse overheid zou kunnen oplossen.

  Persoonlijk heb ik de navolgende problemen ervaren tijdens mijn verblijf in het buitenland: de contacten met de Nederlandse fiscus lopen stroef, Nederlandse diploma’s worden in het buitenland niet op waarde geschat, bij terugkeer is het lastig een goede school voor de kinderen te vinden want er zijn overal wachtlijsten en er is geen tweetalig (basis-)onderwijs voorhanden.
  Bekend is verder dat pensioenopbouw dikwijls in gevaar komt, stembiljetten niet of te laat arriveren etc. etc.
  Op dit moment breng ik al deze problemen in kaart om deze vervolgens om te zetten in constructief beleid teneinde oplossingen aan te reiken.

  Graag zou ik hierbij een beroep doen op de kennis en ervaring van Nederlanders die momenteel in het buitenland verblijven of in het verleden in het buitenland hebben gewoond. Wilt u daarom zo goed zijn uw input aan mij kenbaar te maken? Heel hartelijk dank!
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM