MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1.  
  NLBorrelKoning
   
  Nederlanders in het buitenland die op 9 juni 2010 willen stemmen voor de Tweede Kamer, moeten zich uiterlijk op 27 april registreren bij de gemeente Den Haag. Het registratieformulier is vanaf vandaag beschikbaar op de website van de gemeente Den Haag.

  http://formulier.denhaag.nl/tripleforms/Scenario/scRegistratief...

  Lees ook de toelichting van Den Haag op de procedure voor Nederlanders in het Buitenland.

  http://www.rnw.nl/nederlands/article/nederlanders-het-buitenlan...

  Nederlanders die in het buitenland wonen en niet geregistreerd zijn
  Ben je Nederlander en woon je in het buitenland, dan kun je stemmen. Wel moet je ouder dan 18 zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

  Om te kunnen stemmen, moet je je registreren. Dit kan door het registratieformulier in te vullen, te printen en op te sturen. Het formulier kan ook opgevraagd worden bij de gemeente Den Haag, bij een Nederlandse ambassade of een Nederlands consulaat of bij de vertegenwoordigingen op de Nederlandse Antillen en Aruba.

  Let op: bij het formulier moet een bewijs van Nederlanderschap bijgevoegd worden. Dit kan een kopie zijn van je paspoort of van je Nederlandse identiteitskaart. Daarnaast moet je aangeven of je per brief, per volmacht of in persoon in Nederland bij een stembureau naar keuze wilt stemmen.

  Het formulier inclusief bijlagen moet uiterlijk 27 april zijn ontvangen door de gemeente Den Haag of een Nederlands consulaat, een Nederlandse ambassade of de vertegenwoordiging op de Nederlandse Antillen en Aruba. Op het formulier moet je tevens aangeven of je stemt per brief, iemand een volmacht geeft of dat je zelf in Nederland je stem uitbrengt. Het adres in Den Haag kun je vinden op het registratieformulier.

  Reeds geregistreerd?
  Indien je al geregistreerd bent (doordat je je voor de vorige Tweede Kamerverkiezing in 2006 hebt laten registreren) krijg je automatisch het registratieformulier toegestuurd. Kiezers dienen de op dit formulier voorgedrukte gegevens te controleren en - indien nodig - te wijzigen. Na aanvulling van de benodigde gegevens moet het formulier ondertekend en, inclusief een bewijs van Nederlanderschap, worden opgestuurd.

  Stemmen per brief
  Ca. drie weken voor de verkiezingsdag ontvang je de stembescheiden (briefstembewijs, stembiljet en retour enveloppe), aldus de informatie van Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Vul de papieren in en stuur deze terug. Let op dat je de enveloppe voldoende frankeert, anders telt je stem niet mee! De retourenveloppe moet uiterlijk om 15:00 op 9 juni zijn ontvangen bij de gemeente Den Haag. Denk je dat dit niet gaat lukken qua tijd? Machtig dan iemand!

  Let op: als gevolg van de kandidatenlijsten die pas laat definitief worden, zullen de stembescheiden niet eerder verstuurd kunnen worden dan circa 21 mei. Dit komt doordat tot 43 dagen voor de verkiezingsdag, partijen zich verkiesbaar kunnen stellen, zoals de kieswet dat voorschrijft. Pas vanaf die dag (27 april) kan er begonnen worden met bijvoorbeeld de productie van de stembiljetten.

  Stemmen in Nederland
  Ben je in Nederland op 9 juni, dan kun je zelf je stem uitbrengen in een stemlokaal. Twee weken voor de verkiezingen ontvang je dan de kiezerspas. Hiermee kun je in elk stemlokaal in Nederland stemmen.

  Stemmen bij volmacht
  Denk je dat het niet gaat lukken om per brief te stemmen? Dan kun je iemand in Nederland een volmacht geven. Deze kiezer krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd waarmee hij jouw stem kan uitbrengen. Let er op dat deze persoon niet meer dan 2 stemmen mag uitbrengen (inclusief zijn of haar eigen stem).

  Nederlanders op Antillen en Aruba
  Bij de Europese verkiezingen waren alle Nederlandse ingezeten van de Antillen en Aruba kiesgerechtigd. Dit is niet het geval voor de Tweede Kamerverkiezingen.

  Nederlanders die op de Nederlandse Antillen en Aruba wonen zijn alleen kiesgerechtigd voor de verkiezing van de Tweede Kamer als zij ten minste 10 jaar in Nederland hebben gewoond of als ze in Nederlandse openbare dienst werkzaam zijn. Van deze laatste groep zijn ook de (inwonende) partner en kinderen kiesgerechtigd.

  Niet in Nederland op verkiezingsdag?
  Ben je ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, maar bevind je je op 9 juni 2010 in het buitenland? Dan kun je vanuit het buitenland per brief stemmen. Als alternatief kun je iemand machtigen in Nederland om voor jou te stemmen.

  Om zelf te kunnen stemmen per brief moet je wel bij je eigen gemeente een schriftelijk verzoek indienen. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar die bij de gemeente te verkrijgen zijn. Inleveren kan tot en met 12 mei 2010. Op het formulier moet je het adres vermelden in het buitenland waar de stembescheiden naar opgestuurd dienen te worden.

  Kijk voor meer informatie over stemmen in en vanuit het buitenland op de website van de Kiesraad en www.uheefthetvoorhetzeggen.nl. U kunt ook per e-mail contact opnemen met Verkiezingen, Kiezers buiten Nederland: verkiezingen@dbz.denhaag.

  Via: http://www.rnw.nl/nederlands/article/registratieformulier-tweed...
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM