MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1.  
  NLBorrelKoning
   
  Bericht van onze Ambassade aan alle stemgerechtigde Nederlanders:

  Nederlanders in het buitenland die op 9 juni 2010 willen stemmen bij de
  verkiezingen voor de Tweede Kamer, moeten zich uiterlijk op 27 april
  registreren bij de gemeente Den Haag.

  Op 9 juni 2010 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Tweede
  Kamer plaats. Tijdens deze verkiezingen kunnen alle Nederlandse
  kiesgerechtigden hun stem uitbrengen. Dit geldt ook voor kiezers met de
  Nederlandse nationaliteit die buiten Nederland wonen of tijdelijk in het
  buitenland verblijven en niet meer bij een Nederlandse gemeente staan
  inschreven.

  Voor deelname aan de verkiezingen dient u zich te registreren bij de
  gemeente Den Haag. Indien u al geregistreerd bent (doordat u zich voor
  de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2006 hebt laten registreren)
  krijgt u binnenkort automatisch het registratieformulier toegestuurd.

  Wanneer u zich voor de eerste keer wilt gaan registreren, kunt u gebruik
  maken van het formulier dat binnenkort op www.denhaag.nl beschikbaar
  komt. Ook op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl zal een link naar dit
  formulier worden opgenomen.
  Extra informatie is te vinden op

  http://overheidsloket.overheid.nl/index.php?p=product&product_i...

  U dient tevens van het registratieformulier gebruik te maken als uw
  adres tussentijds is gewijzigd of als u zich eerder hebt laten
  registreren voor de Europese verkiezingen in 2009.

  Uw registratieformulier moet uiterlijk 27 april zijn ontvangen door de
  gemeente Den Haag of een Nederlands consulaat, een Nederlandse ambassade
  of de Vertegenwoordiging op de Nederlandse Antillen en Aruba.
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM