MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1.  
  ForumBot
  • CommentAuthorForumBot
  • CommentTimeMar 23rd 2009 edited
   
  NLBorrels Admin:

  De mooie folder staat hier:
  http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/travel/id_visa/esta/about_e...

  Reizen onder het Visa Waiver Programma

  Het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming

  Per 1 augustus 2008 zal het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming (ESTA) via het Internet operationeel zijn. Staatsburgers en in aanmerking komende ingezetenen van landen die deelnemen aan het Visa Waiver Programma (VWP) kunnen van tevoren reistoestemming aanvragen om naar de Verenigde Staten te reizen onder het VWP.

  Aanvankelijk zal ESTA alleen in de Engelse taal beschikbaar zijn. Andere talen zullen volgen.

  Per 12 januari 2009 zijn alle reizigers onder het VWP verplicht een elektronische reistoestemming te verkrijgen voordat zij aan boord kunnen gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten. De reiziger kan naar de website van ESTA gaan https://esta.cbp.dhs.gov/ en aldaar online een aanvraag indienen.

  Dit zal aanvankelijk uitsluitend in de Engelse taal mogelijk zijn. Te zijner tijd zullen andere talen volgen. Het is aan te bevelen de aanvraag tijdig in te dienen. De reiziger zal gevraagd worden een aantal eenvoudige en persoonlijke vragen te beantwoorden om vast te stellen of deze in aanmerking komt voor een reistoestemming. De reiziger kan nagenoeg dezelfde vragen verwachten als op het I-94W formulier.

  De aanvraag kan op elk tijdstip voor aanvang van de reis ingediend worden Men wordt echter aangeraden om dit zo vroeg mogelijk te doen.

  In de meeste gevallen krijgt de reiziger binnen een paar seconden antwoord:

  1. Toestemming goedgekeurd: U krijgt toestemming om naar de V.S.te reizen.

  2. Reis niet goedgekeurd: De reiziger heeft een niet-immigrant visum nodig verkrijgbaar via de Ambassade of het Consulaat van de Verenigde Staten voordat deze naar de Verenigde Staten kan reizen.

  3. De toestemming is nog in behandeling: Binnen 72 uur ontvangt de reiziger via de website van ESTA antwoord over het al dan niet verkrijgen van reistoestemming.

  Een goedgekeurde reistoestemming via ESTA is:

  Verplicht, per 12 januari 2009, voor alle VWP-reizigers voordat ze aan boord gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten;

  Geldig, tenzij herroepen, voor een periode van maximaal twee jaar of tot de verloopdatum vermeld op het paspoort van de reiziger.

  Geldig voor meerdere bezoeken aan de Verenigde Staten. Mochten er zich wijzigingen voordoen inzake bestemmingsadres of reisroute, nadat de goedkeuring verleend is, kunnen deze op eenvoudige wijze via de ESTA-website aangepast worden; en

  Geen garantie voor toelating tot de Verenigde Staten in/op de (lucht)haven waar u het land binnenkomt. Een ESTA goedkeuring geeft uitsluitend het recht om aan boord te gaan van een vliegtuig of schip dat naar de Verenigde Staten reist, onder het VWP.

  (Voor verdere informatie, bezoekt u a.u.b. "Voor Internationale Bezoekers" op http://www.CBP.gov/travel .)

  CBP Publication No. 0000-0717; June 2008 - Dutch

  Hoe het Elektronische Systeem voor Reistoestemming werkt

  ESTA dient ter verhoging van de veiligheid van het VWP. Tevens maakt het uitbreiding van deelname aan en een verbeterde onderhoud van het VWP programma mogelijk.

  Per 12 januari 2009 kunnen VWP reizigers, voordat de reis aanvangt, die niet via ESTA van tevoren reistoestemming aangevraagd en verkregen hebben, vertragingen ondervinden bij aankomst in/op de (lucht)haven van aankomst in de Verenigde Staten of zelfs de toegang ontzegd worden.

  Het VWP wordt beheerd door DHS en maakt het staatsburgers en in aanmerking komende ingezetenen van bepaalde landen mogelijk om zonder visum voor vakantie- en/of voor zakendoeleinden naar de Verenigde Staten te reizen, voor een verblijf korter dan 90 dagen.

  Voor aanvullende informatie betreffende VWP en ESTA zie: http://www.cbp.gov/esta .

  In aanmerking komende landen: Landen die op dit moment in aanmerking komen en deelnemen aan het Visa Waiver Programma zijn:

  Andorra Luxemburg Australi? Monaco Oostenrijk Nederland Belgi? Nieuw Zeeland Brunei Noorwegen Denemarken Portugal Finland San Marino Frankrijk Singapore Duitsland Sloveni IJsland Spanje Ierland Zweden Itali? Zwitserland Japan Verenigd Koninkrijk Liechtenstein

  Wij zien erop toe dat uw reis zo veilig en comfortabel mogelijk verloopt, zowel nu als in de toekomst. Afstand doen van rechten

  Als voorwaarde voor elke toelating tot de Verenigde Staten onder het Visa Waiver Programma, bevestigt de verstrekking van biometrische identificatiemiddelen (waaronder vingerafdrukken en foto?s) tijdens de behandeling van uw aankomst in de Verenigde Staten opnieuw dat u afstand doet van enig recht op herziening, of beroep van, of op een beschikking van een V.S. ambtenaar van Douane- en Grensbewaking betreffende toelating of op het aanvechten van enige handeling inzake verwijdering die voortkomt uit een aanvraag voor toelating onder het Visa Waiver Programma, anders dan op basis van een verzoek om asiel.
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM