MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1. NLBorrelaar
  • CommentAuthorstans
  • CommentTimeSep 5th 2012
   
  Vacaturemelding (no translation of this vacancy announcement will be provided because the position has a Dutch language requirement):

  Bij het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) te San Francisco is een vacature ontstaan voor de deeltijd (drie dagen van 8 uur op dinsdag, woensdag en donderdag) lokale functie van Office Manager NFIA (Secretarieel/Administratief Medewerker Bedrijfsburo). Deze functie is ingedeeld in loonschaal 6 (zie tevens bijgevoegd functieprofiel) en zal worden aangeboden voor een periode van twee jaar met een proeftijd van maximaal twee maanden (Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd). Voor nadere informatie omtrent deze functie kan contact worden opgenomen met mevrouw Lisette Gieling (Area Director NFIA-kantoor San Francisco). Schriftelijke sollicitaties (incl. CV) dienen per e-mail te worden gericht aan

  Consulate General of The Netherlands in San Francisco
  NFIA-Office
  Attn.: Mrs. Lisette Gieling (Area Director)
  One Montgomery Street, Suite 3100
  San Francisco, CA 94104
  Tel: 415-291-2060
  lisette@nfia.com

  Sluitingsdatum aanmeldingen: 21 september 2012
  Aanvaarding functie: zo spoedig mogelijk
  Indicatie salaris (gebaseerd op loontabel San Francisco, schaal 6, loonnr 0, deeltijd 60%): $3,146 bruto per maand **

  Deze vacature is ivm spoed gelijktijdig opengesteld voor interne kandidaten (lokale werknemers en partners van uitgezonden ambtenaren binnen het postennet VS) en externe kandidaten. De externe kandidaten worden echter pas in beschouwing indien er zich geen geschikte interne kandidaten hebben aangemeld. Bij gelijke geschiktheid van een lokale werknemer en een partner van een uitgezonden ambtenaar, geniet de lokale werknemer voorrang.

  ** de departementsleiding heeft recent aangekondigd dat vanaf 1 januari 2012 wereldwijd een nieuwe loonvaststellingssystematiek zal gaan gelden als gevolg waarvan de 2012 loontabellen waarschijnlijk lager zullen worden vastgesteld. Het is verder niet uitgesloten dat m.i.v. 2012 ook het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden zal worden aangepast aan de nieuwe systematiek. Interne en externe kandidaten die bovengenoemde functie aanvaarden VOOR de vaststellingsdatum van de 2012 loontabel zal voor de duur van de arbeidsovereenkomst nog een bij het schaalniveau behorend salaris worden aangeboden op basis van de 2011 loontabel, waarbij rekening dient te worden gehouden met de mogelijkheid dat het bruto salaris dan gedurende een langere periode bevroren zal blijven.

  Basisgegevens

  Functiebenaming: Office Manager NFIA (Secr. Admin. Medewerker Bedrijfsburo)
  Dienstonderdeel/post: Boston, New York, Atlanta, San Franciso, Chicago, Washington
  Functieniveau: 6
  Aantal uren: 48 uur per twee weken (3 dagen per week)


  Algemene karakteristieken

  ? Verleent secretarieel- administratieve ondersteuning op afdelingsniveau en stelt (mede) managementinformatie samen.
  ? Rapporteert aan het NFIA Hoofd van het kantoor voor wat betreft de kwaliteit en de voortgang van de secretarieel, administratieve werkzaamheden en beheersmatige ondersteuning.
  ? Zorgt voor verwerking van de post, telefoon, info email en archief.
  ? Ondersteunt de financiele administratie van het NFIA kantoor.
  ? Maakt afspraken, verzamelt en ordent gegevens ten behoeve van project ondersteuning.
  ? Houdt de relevante databases, zoals Achilles, bij.
  ? Verzorgt belangrijke spilfunctie bij afspraken, ontvangst, respresentatie, interne en externe bijeenkomsten zoals seminars, recepties, workshops e.d.


  Indicatief Takenpakket

  ? Verleent vanuit het Bedrijfsburo van het Consulaat-Generaal secretarieel- administratieve ondersteuning aan het NFIA Hoofd van het kantoor en (beleids)medewerkers.
  ? Gaat na wie zich geregistreerd hebben op de website van NFIA en verzorgt eerstelijns beantwoording van vragen die zijn binnengekomen via de info email van NFIA Noord America.
  ? Stelt samen met medewerkers een infokit samen ten behoeve van de klanten.
  ? Verzorgt mailings en follow-up.
  ? Voert desk reseach uit van te contacteren en te bezoeken bedrijven.
  ? Scant relevante artikelen in business magazines en websites.
  ? Zorgt voor assistentie bij evenementen waar NFIA aan deelneemt.
  ? Verzorgt travelarrangements en verwerkt reisdeclaraties
  ? Maintenance office equipment

  Kennis & Vaardigheden

  Werk- en denkniveau: MBO-niveau
  Ervaringsniveau: 3 – 5 jaar

  ? Algemene kennis van secretarieel- administratieve ondersteuning en managementondersteunende methoden en werkwijzen;
  ? Kennis van en vaardigheid in het omgaan met kantoorautomatisering
  ? Kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift
  ? Vaardigheid in financiele administratie en declaraties. Vaardigheid in het (telefonisch) te woord staan van derden voor het maken van afspraken.
  ? Vaardigheid in het maken en bijhouden van dossiers.
  ? Goede contactuele, communicatieve en representatieve vaardigheden. Accuraat, anticiperend op situaties, teamspirit, en goed om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie.
  ? Affiniteit met internationale handel en bedrijfsactiviteiten

  Contacten

  ? Met derden binnen en buiten het consulaat generaal en de ambassade, in het bijzonder met de klanten van NFIA.
  ? Met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Nederland in het bijzonder het NFIA hoofdkantoor en de diverse regio’s in Nederland.
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM