MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1.  
  NLBorrelKoning
   


  Raad van State kritisch over verbod dubbel paspoort
  woensdag 14 maart 2012 18:19
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/333335/Raad-van-Stat...

  De Raad van State adviseert het kabinet om het wetsvoorstel dat burgers verbiedt om een tweede nationaliteit te hebben, te heroverwegen. Volgens het adviesorgaan is niet aan te tonen dat het hebben van een nationaliteit de integratie en band met Nederland bevordert.

  Het kabinet wil twee nationaliteiten verbieden
  Weblog van Paul Lieben: Links hypocriet in het dubbele paspoort-debat

  Dat staat in een advies over het wetsvoorstel, dat de Raad van State woensdag heeft gepubliceerd.

  Onvoldoende
  'In het verleden is juist het behoud van de oorspronkelijke nationaliteit gezien als factor in de bevordering van integratie in de samenleving van het ontvangende land,' is te lezen in het advies. Nu is onvoldoende geargumenteerd waarom dat is veranderd.

  Ook wordt volgens de Raad niet aangetoond dat het afstand doen van de oude nationaliteit een effectief middel is om betrokkenheid bij het ontvangende land aan te tonen. De Raad van State adviseert het kabinet het wetsvoorstel te heroverwegen.

  Kiesrecht
  Het kabinet wil dat een vreemdeling zijn andere nationaliteit opgeeft. De wet geldt alleen voor toekomstige gevallen. Als het aan het kabinet ligt, raken Nederlanders die een andere nationaliteit aanvragen ook hun Nederlanderschap kwijt.

  Hiervan ziet de raad 'de noodzaak' niet in, omdat 'niet bekend is of andere landen – net als Nederland – belang hechten aan een enkelvoudige nationaliteit'. Als zij het Nederlanderschap kwijt raken, zijn zij ook rechten als het kiesrecht kwijt.

  Het advies van de Raad is engizins verrassend omdat vicepresident van de Raad van State Piet Hein Donner als minister van Binnelandse Zaken nog heeft gewerkt aan de wet waarover de Raad nu adivseert. Zijn opvolger Liesbeth Spies (CDA) heeft laten weten dat het kabinet vasthoudt aan de plannen.

  Door Shari Deira
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM