MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1. NLBorrelaar
   
  Met de recente ontwikkelingen aangaande het "dubbel paspoort" heb ik een paar vragen waar ik maar geen goed antwoord op kan krijgen:

  Wat gebeurd er met het opgebouwde deel AOW als ik geen Nederlander meer ben?
  Wat gebeurd er met het opgebouwd pensioen?
  Kan ik eindelijk het pensioen spaarplan openbreken?

  Hoe zit het met het erfrecht / successie recht als je geen Nederlander meer bent?
  Wordt je aangeslagen voor het hoogste belasting tarief? Of helemaal geen belasting in NL?


  Het is heel lastig om antwoord te krijgen op deze vragen zonder DigiD. Welke niet vanuit het buitenland kan worden aangevraagd.

  Smiles across the wires,

  Rogier Willems
  San Mateo, CA
  USA
 2.  
  NLBorrelKoning
   
  Allemaal goede vragen.

  Op sommige vragen staat het antwoord in de FAQ op de officiele site:
  http://nederlanderblijven.com/2011/11/01/veelgestelde-vragen-faq

  Zoniet, dan is het advies om dit te vragen aan de mensen die ons geholpen hebben met de FAQ: http://www.everaert.nl
 3. NLBorrelaar
   
  Een antwoord gevonden bij de Belastingdienst website

  Correctie: dit artikel is voor de overledene in het buitenland...

  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/bela...
 4.  
  NLBorrelKoning
   
  Ik zie het antwoord niet op alle vragen... tenzij je impliceert : erfbelasting ben je ons altijd verschuldigd!
 5. NLBorrelaar
   
  Het gaat niet alleen of maar vooral of dat ik hoger tarief zou moeten betalen als ik geen Nederlander meer ben.
  Bijvoorbeeld hier in de US wordt ik het hoogste tarief aangerekend als niet Amerikaans staatsburger indien ik mijn Amerikaanse echtgenote komt te overlijden.
 6. NLBorrelaar
   
  Hieronder volgt een reactie op uw telefonische vraag. U woont in Amerika en u heeft de Nederlandse nationaliteit. U dient in de toekomst een keuze te maken tussen de Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit. U wilt weten wat u dan dient te regelen voor uw pensioen vanuit de Algemene Ouderdomswet (AOW) wat u tijdens u werkzaamheden in Nederland heeft opgebouwd. Ook wilt u weten wat de consequenties op belastingtechnisch niveau zijn wanneer u uw Nederlandse nationaliteit verliest.

  U kunt uw AOW-pensioen meenemen naar de landen van de Europese Unie (EU) en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit is geregeld in de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU). U kunt uw AOW-pensioen ook meenemen naar het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden en naar de verdragslanden. Verdragslanden zijn landen waarmee Nederland een handhavingsverdrag of handhavingsprotocol heeft gesloten. Op de website van de Sociale Verzerkeringsbank (SVB) kunt u nagaan of u uw AOW-pensioen naar een bepaald land kunt meenemen. Onderstaand vindt u de link naar deze website.

  http://www.svb.nl/int/nl/aow/wonen_buiten_nederland/beu/

  Wanneer u tijdelijk of permanent buiten Nederland gaat wonen ontvangt u waarschijnlijk geen volledig AOW-pensioen. Voor ieder jaar dat u tussen uw 15e en 65e niet in Nederland heeft gewoond, krijgt u namelijk 2% minder AOW.

  Voor meer informatie over mogelijke gevolgen voor de AOW door het verliezen van de Nederlandse nationaliteit kunt u het beste contact opnemen met de SVB. Via onderstaande vindt u de contactgegevens van een kantoor van de SVB in uw regio.

  http://www.svb.nl/int/nl/over_de_svb/algemeen/bepaal_vestiging.jsp

  Voor informatie over de belastingtechnische consequenties van het verliezen van uw Nederlandse nationaliteit kunt u het beste contact opnemen met de BelastingTelefoon. De BelastingTelefoon geeft uitleg en toelichting op de belastingwetgeving en de regels die daarbij horen. Onderstaand vindt u de contactgegevens van de BelastingTelefoon.

  BelastingTelefoon
  Postbus 30045
  9700 RM Groningen
  Tel: 0800-05 43 (gratis)
  Tel. vanuit het buitenland: +31 555 38 53 85
  Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
  E-mail: onder bepaalde voorwaarden kunt u een e-mail sturen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
  Internet: www.belastingdienst.nl
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM