MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1. NLBorrelaar
  • CommentAuthorbvergouwen
  • CommentTimeOct 25th 2011 edited
   
  Nederlanders overzee mogen niet van hun staatsburgerschap worden beroofd

  Minister Donner wil Nederlanders hun Nederlanderschap afpakken als zij een buitenlands paspoort krijgen en het moeilijker maken het ooit terug te krijgen.

  Maar identiteit en loyaliteit aan Nederland gaan niet verloren door een tweede nationaliteit, die men vaak aanvraagt om puur praktische redenen.

  Nederlanders in het buitenland zijn ambassadeurs voor Nederland en het Nederlands belang. Schilder ze niet af als het Nederlanderschap onwaardig.

  De petitie ‘Nederlanders overzee mogen niet van hun staatsburgerschap worden beroofd’ staat op de petitiewebsite en is te vinden door deze link te kopieren: http://petities.nl/petitie/nederlanders-overzee-mogen-niet-van-...

  Het zou erg mooi zijn als jullie de petitie (i) spoedig ondertekenen, (ii) doorsturen naar zoveel mogelijk gelijkgestemden, familieleden, vrienden en collegae in het buitenland en (iii) zoveel mogelijk ruchtbaarheid en steun aan de petitie geeft via email, Twitter, Facebook of wat dan ook.
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM