MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1.  
  NLBorrelKoning
   
  Eerder deze week heeft er een debat plaatsgevonden over nieuwe voorgestelde beperkingen aan dubbele nationaliteit

  Door Lucas Hoogduin:

  "Binnenkort wordt, als het aan de regering ligt, de Rijkswet op het Nederlanderschap gewijzigd. De meest in het oog lopende wijziging is dat bij het verkrijgen van het Nederlanderschap door huwelijk met een Nederlander afstand moet worden gedaan van de eigen nationaliteit. De wet geldt ook voor Nederlanders in het buitenland, die in het huwelijk treden met een niet-Nederlander. Voor hen geldt dat zij dan afstand moeten doen van het Nederlanderschap.

  Nederland zwemt daarmee tegen de de stroom in. Het verkrijgen van een vreemde nationaliteit als verliesgrond is recentelijk juist afgeschaft in Noorwegen, Luxemburg, België, Finland, IJsland, en Zweden. En buiten Europa in Cuba, de Filippijnen, Australië en Venezuela.

  Politiek gezien lijkt de kwestie aangezwengeld door gedoogpartner PVV. Deze partij wil een einde maken aan het grote aantal dubbele nationaliteiten. Op dit moment kent 6% van de bevolking in Nederland een dubbele nationaliteit, dus ongeveer 1 miljoen ingezeten. Echter, voor deze groep verandert er niets, de wet stelt niet voor om bestaand Nederlanderschap in te trekken, noch om de oorspronkelijke nationaliteit op te geven. De wet zal alleen effect hebben op nieuwe naturalisandi.

  Het aantal naturalisaties schommelde de afgelopen vijf jaar tussen de 15.000 en 18.000 per jaar. Ongeveer eenderde van die groep gaat ofwel akkoord met afstand doen, of verliest automatisch de oorspronkelijke nationaliteit. Daarnaast is er een groep voor wie afstand doen niet mogelijk is (bijvoorbeeld Marokkanen en Argentijnen), en geldt de afstandseis voorts niet voor erkende vluchtelingen. Blijft over een groep van 3 à 4.000 personen die huwen met een Nederlander. Op deze laatste groep heeft de wetswijziging effect.

  In de discussie wordt nauwelijks gerept over de Nederlanders in het buitenland, die ook getroffen worden door de maatregel. Volgens een schatting van de OESO uit 2001 betreft deze groep circa 700.000 personen, en dit betreft dan uitsluitend Nederlanders met één paspoort. Op dit moment is de groep aanzienlijk groter, aangezien in de periode 2001-2011 per jaar tussen de 60 en 90.000 Nederlanders emigreerden. Deze groep wordt momenteel al benadeeld door de Nederlandse Staat, in vergelijking met de meeste andere Europese landen, omdat van hen geëist wordt dat ze afstand doen van hun Nederlanderschap indien ze de nationaliteit van hun verblijfsland willen aannemen.

  Tot nu toe gold dat niet bij het verkrijgen van een andere nationaliteit door huwelijk, maar de nieuwe wet gaat dus ook voor deze gevallen gelden. Het heeft tevens consequenties voor de kinderen uit deze huwelijken.

  Nederlanders in het buitenland roepen de regering op om te stoppen met het navelstaren op een handjevol nieuwe Nederlanders, maar eindelijk de democratische rechten te eerbiedigen van ruim een miljoen bruggenbouwers met een VOC-mentaliteit, die dagelijks de Nederlandse economische en culturele belangen in het buitenland vertegenwoordigen."

  Details/updates zullen verschijnen in deze groep, op de site, en de FB pagina (wellicht het makkelijkst om bij te houden):
  http://www.facebook.com/pages/De-ExPatPartij-EPP/410115995166

  Officieel RNW artikel over het debat:
  http://www.rnw.nl/nederlands/article/nederlanders-vs-debatteren...
 2.  
  NLBorrelKoning
   
  Hier staat de petitie, die aangeboden zal worden op 21 Jan 2012

  http://petities.nl/petitie/nederlanders-overzee-mogen-niet-van-...
 3.  
  NLBorrelKoning
   
  Al meer dan 500 handtekeningen. Keep it coming. Stuur het door naar op zijn minst 10 vrienden!
 4.  
  NLBorrelKoning
   
  Dat gaat snel. Nu reeds meer dan 2000! Kom op, je kan het! Tekenen die hap.
 5.  
  NLBorrelKoning
   
  Wat zeg ik? 5100+ Op naar de 10,000!
 6.  
  NLBorrelKoning
   
  Yup, 6400+

  Overigens, voor het laatste nieuws en artikelen over deze kwestie, zie
  http://nederlanderblijven.com/?ref=nlb

  De petitie staat nog steeds hier:
  http://nederlandersoverzee.petities.nl/
 7. NLBorrelaar
  • CommentAuthorhggroen
  • CommentTimeOct 31st 2011
   
  Het gaat niet alleen om nederlanders die met een amerikaan(se) getrouwd zijn. Het gaat vooral ook om de grote groep nederlanders die al jaren in de VS wonen, werken en belasting betalen. Voor deze nederlanders zou het beslist een voordeel zijn om amerikaan te worden maar de prijs is dat je je nederlanderschap moet opgeven. (Dat is het huidige beleid.) Dat is voor velen een te hoge prijs. En daarom blijft men nederlander. De petitie is erop gericht de minister te overtuigen dat in zulke gevallen dubbele nationaliteit mogelijk moet zijn.

  Daarom neem even de moeite - ook al ben je alleen maar sympathisant - en teken de petitie (de link staat hierboven).

  Henk Groen
  Alexandria, VA.
 8.  
  NLBorrelKoning
   
  Bijna 14,000! Zie de site http://nederlanderblijven.nl/?ref=nlb voor details.
 9.  
  NLBorrelKoning
   
  18,000+ Kamervragen gesteld door PvdA en D66. In afwachting van de reactie door de Raad van State. Details: http://nederlanderblijven.nl/?ref=nlb
 10. NLBorrelaar
  • CommentAuthormpvl
  • CommentTimeJan 19th 2012
   
  Ik dacht dat het verbieden van de dubbele nationaliteit verboden is geworden onder EU regelgeving.
 11.  
  NLBorrelKoning
   
  We zijn aan de 20,000 plus. Een beslissing over het voorstel is uitgesteld, maar uitstel is geen afstel.

  Voor het laatste nieuws blijf kijken naar onze site http://www.nederlanderblijven.nl
 12.  
  NLBorrelKoning
   
  21,000+, maar, slecht nieuws zie http://nederlanderblijven.com (de tweede kamer heeft het wetsvoorstel ongewijzigd aangenomen, en nu gaat het in werking treden tenzij we de partijen ervan kunnen overtuigen dat het een slecht idee is).
 13.  
  NLBorrelKoning
   
  23,000+ signatures. Blijf tekenen. Blijf schrijven! http://nederlanderblijven.com/tweede-kamer/


  Raad van State kritisch over verbod dubbel paspoort
  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/333335/Raad-van-Stat...


  Council of State criticises dual nationality plans, urges rethink
  http://www.dutchnews.nl/news/archives/2012/03/council_of_state_...
 14.  
  NLBorrelKoning
   
  Ondertussen 24,000 handtekeningen, een gefaald Catshuis, en mogelijkerwijs nieuwe verkiezingen.
  Dit is voor ons, deze wet, *waarschijnlijk* goed nieuws, maar helemaal zeker is dat nog niet.
  We houden je op de hoogte.
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM