MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1.  
  NLBorrelKoning
   
  Aankondiging - Koninginnedag 2011

  De Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in Zuid-Afrika
  en zijn echtgenote, Rob en Marion de Vos, nodigen Nederlandse
  onderdanen die in Zuid-Afrika verblijven van harte uit voor de viering van
  Koninginnedag in Pretoria.

  De Koninginnedagviering vindt plaats op
  zaterdag 7 mei 2011 van 15.00 tot 18.00 uur.

  U kunt zich tot uiterlijk maandag 25 april 2011 aanmelden voor deelname.

  Dat kan als volgt, maar bij voorkeur per email:
  - per e-mail aan pre-koninginnedag {apuhstaartjuh} minbuza.nl of
  - telefonisch: 012-425 4520

  Graag bij aanmelding het aantal deelnemers vermelden en, indien van
  toepassing, hoeveel daarvan kinderen onder 12 jaar zijn.

  Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke uitnodiging op naam.

 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM