MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1. NLBorrelaar
  • CommentAuthorAchraf
  • CommentTimeJan 24th 2011 edited
   
  Stage opdracht NFIA aan het Consulaat Generaal San Francisco en het Consulaat Generaal in Vancouver

  Periode Maart- July 2011

  Duur: 5 maanden, beginnend in Maart 2011.

  Werkgebied: Verenigde Staten & Canada

  De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) en valt onder de Economische Voorlichtings Dienst (Agentschap NL). De missie van ELI is het creëren van een excellent vestigings- en ondernemingsklimaat dat ruimte biedt voor succesvol en innovatief ondernemerschap. Nederland heeft daarbij de ambitie om tot de meest dynamische kenniseconomieën van Europa te behoren.

  De NFIA adviseert en assisteert Amerikaanse en Canadese bedrijven met het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van internationale activiteiten in Nederland. De dienstverlening van de NFIA betreft verschillende terreinen; het verschaffen van informatie over het investeringsklimaat in Nederland, wetgeving, vergelijkend kosten onderzoek,logistieke informatie maar ook het adviseren van bedrijven tbv Europese uitbreidings- mogelijkheden, het assisteren bij het opzetten van een business entiteit in Nederland en bruggen slaan tussen Amerikaanse/Canadese bedrijven en Nederlandse intermediairs.
  De NFIA heeft 6 kantoren in de VS, waaronder in SF (5 medewerkers) waar we gehuisvest zijn bij het Consulaat Generaal te San Francisco. De NFIA werkt nauw samen met de regionale partijen in Nederland en ELI in Den Haag.

  De stage
  Het NFIA kantoor in San Francisco heeft het gehele westelijke deel van de US en Canada onder haar verantwoordelijkheid. Mede door de afstand en de beperking in beschikbare tijd zijn bepaalde gebieden in Canada tot nu toe onderbelicht gebleven. Voor deze stage opdracht zoekt de NFIA een stagiair die in een periode van 5 maanden de meest aangevende sectoren en bedrijven in Canada in kaart kan brengen en benaderen. Focus zal liggen op de staten Alberta, British Columbia en Saskatchewan. Hiervoor zal nauw moeten worden samengewerkt met het Consulaat Generaal in Vancouver, Economische Afdelingen van het postennet en externe netwerk contacten. Dit betekent dat er ook expliciet gekeken zal moeten worden naar de economische potentie en kansen voor de BV Nederland.
  Om te bezien welke kansen en mogelijkheden er in Canada liggen en welke aandacht wij derhalve aan deze regio zouden moeten besteden, is een helder overzicht nodig van deze regio en van de target bedrijven die we kunnen benaderen.
  In fase 1 dient er per regio een uitgebreid bedrijfsonderzoek gemaakt te worden. Het is zaak om alle interessante bedrijven te identificeren en Nederland daarbij sterk op de kaart neer te zetten. Wat heeft Nederland aan Canadese bedrijven te bieden ten opzichte van de rest van Europa? Hoe kunnen we deze punten in een duidelijke en bondige manier aan Canadese investeerders overbrengen? Een helder plan van aanpak is hierbij een vereiste.
  In fase 2 dient er grondig marktonderzoek gedaan te worden om alle belangrijke sectoren in kaart te brengen. Hierbij zijn de volgende vraagstukken van belang: Wat zijn de grootste sectoren binnen de aangegeven deelgebieden in Canada? Waar en in welke sectoren heeft de grootste groei in de afgelopen jaren plaatsgevonden? In welke sectoren zou de NFIA zijn tijd en energie moeten steken? Welke bronnen moeten we raadplegen om toekomstige leads te kunnen opsporen? Welke netwerk organisaties zijn van belang voor ons werk? Welke proposities zouden er ontwikkeld moeten worden?

  Gewenst eindresultaat:
  Eindresultaat van de stage is een uitgebreide rapportage over het investering klimaat in Canada, een uitgebreid bedrijfsprofiel overzicht, actieve bedrijfs leads, actieve netwerk contacten en hopelijk ook nieuwe investeerders. Daarnaast wordt de stagiair geacht een bijdrage te leveren aan de dagelijkse werkzaamheden op het Consulaat en hiervoor hand en spandiensten te verrichten.

  Locaties:
  San Francisco en Vancouver: De uitvoering van de stage/ afstudeeropdracht zal in eerste instantie bij het Consulaat Generaal in San Francisco plaatsvinden (3 maanden). Gezien de focus regio zal deze stage ook deels op locatie in Vancouver (2 maanden) plaatsvinden. Hiervoor zoeken we dan ook iemand die zeer zelfstandig te werk kan gaan en een resultaat gerichte visie heeft.

  Gewenste competenties:
  Voor deze stage zoeken wij iemand die, naast de benodigde inhoudelijke kennis of achtergrond, in elk geval beschikt over de volgende competenties: Bij voorkeur een bedrijfseconomische of bedrijfskundige opleiding Affiniteit met FDI, investeringsklimaat en economische ontwikkelingen kennis van en ervaring met diverse software programma’s zoals excel, outlook, word en powerpoint; goede communicatieve vaardigheden; teamspeler; pro-actieve houding; goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Engels en Nederlands; goede contactuele eigenschappen; zelfstandige werker met een pro-actieve houding en netwerk skills.

  Sollicitaties
  Indien je denkt over de juiste opleiding en competenties te beschikken dan verzoeken wij je ons je solicitatie te sturen voor 1 Februari 2011 naar lisette@nfia.com , t.a.v Lisette Gieling, Area Director NFIA San Francisco.

  Deze solicitatie moet bestaan uit: een brief met motivatie, een kort (max 1 A4) plan van aanpak voor de stage, en jouw CV. Het plan van aanpak dient in elk geval in te gaan op het doel van de stage, de manier waarop je de stage vorm wilt geven en welke concrete eindresultaten je verwacht
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM