MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1. NLBorrelaar
  • CommentAuthormkv
  • CommentTimeSep 16th 2010
   
  De Dutch School of Los Angeles, USA zoekt per direct:

  1 leerkracht primair basis onderwijs
  3 uur per week

  Algemene informatie:
  Vanwege vertrek van de huidige leerkracht, zoekt de Nederlandse school voor de locatie in Orange County, Californië, met ingang van volgend schooljaar, 1 (lesbevoegde) leerkracht in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar (groep 1 t/m 8). Ook kandidaten met relevante kennis en ervaring op dit gebied komen in aanmerking. De kinderen krijgen 3 uur per week NTC-onderwijs op zaterdagochtend van 9:00 – 12:15 uur. De school richt zich in eerste instantie op de richtingen NTC-1 en NTC-2.

  Functie-eisen leerkracht:
  De volgende taken behoren tot de functie:
  - Voorbereiden van de lessen
  - Geven van onderwijs aan combinatieklassen van het primair onderwijs
  - Bijhouden van een leerlingvolgsysteem
  - Afnemen van (CITO) en methodegebonden toetsen en het bijhouden van de resultaten
  - Opstellen van halfjaarlijkse rapporten en het houden van oudergesprekken
  - Onderhouden van goede communicatie met de andere leerkrachten en ouders
  - Zich op de hoogte houden van vernieuwingen in het onderwijs
  - Bijdrage leveren aan de organisatie van evenementen
  - Naast de directe contacturen en voorbereiding wordt verwacht dat de leerkracht zich inzet voor het creëren van een plezierige leeromgeving en sfeer in de klas.

  Profiel:
  De leerkracht is in het bezit van een Pabo-diploma of volgt momenteel of is bereid te gaan volgen
  een digi Pabo opleiding en/of een bekwaamheidstraject op afstand. Eventueel komen ook
  kandidaten in aanmerking voor wie vrijstelling kan worden aangevraagd.

  De voorkeur gaat uit naar een leerkracht:
  - Met ervaring in het primair onderwijs
  - Met uitstekende kennis van de Nederlandse taal
  - Met onderwijservaring in het lesgeven in Nederlands als tweede taal
  - Gewend om te differentiëren en bekwaam om leerlingen met verschillende onderwijs-, en taalniveaus binnen één groep les te geven.
  - Met een groot gevoel van verantwoordelijkheid, die initiatieven neemt en kan improviseren
  - Enthousiast , flexibel en beschikkend over improvisatievermogen
  - Die in het bezit is van een VS-werkvergunning
  - Die goed in een team kan werken
  - Die het een uitdaging vindt om de Nederlandse taal- en cultuur aan kinderen over te brengen

  Aanbod:
  - Werken in een enthousiast team en met een betrokken bestuur
  - Veel ruimte voor eigen inbreng
  - Werken met nieuwe methoden, toetsen en materialen
  - Part-time functie van 3 uur per week
  - Salaris op uurbasis
  - 100% Studiefinanciering voor de digi Pabo of het bekwaamheidstraject
  - Jaarlijkse deelname aan de bijscholingscursussen van Stichting NOB in Nederland.

  Sollicitatieprocedure:
  De werving & selectie voor deze vacature verloopt niet via Stichting NOB.
  Bent u geïnteresseerd in deze afwisselende functie, stuur dan een sollicitatiebrief en CV in het Nederlands naar info@dutchschoolla.org

  Voor meer informatie over de school, surf naar www.dutchschoolla.org
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM