MAY 5, 2018: FORUMS WILL SHUT DOWN SHORTLY- NO NEW MEMBERS ACCEPTED
Not signed in (Sign In or Register for the Forums)
 • Quick Jump

  •       

 
Welcome Guest!
Want to take part in these discussions? If you have an account, sign in now.
If you don't have an account, apply for one now.
 1.  
  NLBorrelKoning
   
  Verkeerd of geen stembiljet ontvangen?

  Stembiljet Kiezers buiten Nederland zonder handtekening op achterzijde wel geldig

  Door een drukfout ontbreekt op enkele (al verzonden) stembiljetten voor kiezers in het buitenland de handtekening van de voorzitter van het hoofdstembureau. Deze handtekening zou op de achterzijde moeten staan. De Kiesraad heeft bepaald dat ondanks het ontbreken van de handtekening, het stembiljet wel gewoon geldig is. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over de geldigheid.

  Door productiefouten heeft een aantal kiezers een blanco stembiljet ontvangen (een stembiljet zonder dat daarop de lijsten met kandidaten zijn vermeld). Is dat bij u het geval, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de gemeente Den Haag: tel 00313534488 of email: verkiezingen@dbz.denhaag.nl. De gemeente Den Haag kan u namelijk een nieuw stembiljet toezenden. De Nederlandse ambassades waar briefstembureaus zijn gevestigd krijgen eveneens extra stembiljetten toegezonden. Brengt u uw stem uit in een briefstembureau op een ambassade dan kunt u met hen hierover contact opnemen.

  Een drukfout op de achterzijde (ontbreken handtekening) maakt het stembiljet dus NIET ongeldig. Een misdruk op de voorzijde (lijsten met kandidaten ontbreken) maakt het stembiljet WEL ongeldig.
  Indien u geen oranje retourenvelop heeft ontvangen dan kunt u zich eveneens tot de ambassade wenden. Zij zullen u een dergelijke envelop alsnog verstrekken.

  Rood potlood!

  De Kieswet vereist dat u uw stem uitbrengt door een vakje voor de kandidaat van uw keuze rood te maken. Dat kan met potlood maar uiteraard ook met pen of verf. Alle schakeringen van rood zijn toegestaan. Het is echter niet toegestaan om uw stem met een zwarte, blauwe of bijvoorbeeld groene pen of potlood uit te brengen. In dat geval zal het stembureau uw stem helaas als ongeldig moeten aanmerken.
 
About| Privacy | TOS | Contact | Join NLBorrels 

Copyright 1999-2013 / NLBorrels.com / All Rights reserved. / Powered by Mosso, Vanilla, Lussumo, RSS2 & ATOM